כשרות

כזכור, החל מיום 1/1/2023, על פי התיקון לחוק איסור הונאה בכשרות, על כל בית עסק החפץ בקבלת תעודת כשרות, להתקשר עם חברה מוסמכת להעסקת משגיחי הכשרות, קרי, הפרדה בין המשגיח לבין המושגח.

להלן רשימת חברות כוח אדם שנודע לנו כי מעסיקות משגיחים: (מדובר ברשימה חלקית ולא ממצה):

  • חברת כשרות לקהילה
  • דנאל כח אדם
  • עידן השרון
  • חברת כ.פ.ל
  • מלגם

 

דיסקליימר: נציין כי אין לנו קשר לחברות הללו, איננו ממליצים על איזו מן החברות הללו, ייתכן ויש חברות נוספות בתחום וטרם נודע לנו על כך, ובמידה ואתם מכירים חברות כוח אדם נוספות להעסקת משגיחים, בהתאם לרפורמה בכשרות, אנא עדכנו אותנו (את ניר קפלן ויואב בכר).