מלונות ישראל ומרבית העסקים הפועלים בהם מחויבים בפעילות עם רישיון עסק או היתר זמני כדין.
הליך חידוש רישיון העסק במדינת ישראל הינו מהסבוכים והיקרים בעולם, אף שתיקון 34 לחוק רישוי עסקים מקל מעט את פרוצדורת חידוש הרישיונות. מלונות ישראל פועלים בהתאם לחובה זו ומחדשים תדיר את רישיונות העסק שלהם.
ההתאחדות פעלה נמרצות לדחיפת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים וממשיכה לפעול ולדחוף רפורמות נוספות שתכליתן השוואת דרישות הרישוי (הרגולציה) ואופן חידוש הרישוי (הבירוקרטיה) כך שיהיו בדומה לנהוג במדינות המערביות החברות ב-OECD.