בשבוע שעבר התקיימה פגישה של ארגוני המעסיקים עם שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי.

השיחה עסקה בקידום ההכשרה המקצועית לעובדי המשק תוך התמקדות בענפי הארגונים העסקיים.

את ההתאחדות ייצג יואב בכר סמנכ"ל מ"א בהתאחדות.