עדכון בנושא העובדים הזרים בענף

במהלך השנים האחרונות פעלה התאחדות המלונות להביא להחלטות ממשלה לגיוס עובדים זרים לענף.

עובדים אלה נדרשים בעיקר לתפקידי החדרנות, ניקיון המטבחים וניקיון השטחים הציבוריים במלונות.

לצערנו, יש קושי עצום לגייס עובדים ישראלים למקצועות אלו, תופעה שהיתה קיימת תמיד והתגברה בשנים האחרונות בהן האבטלה בישראל כמעט ואינה קיימת.

יש לציין שהעובדים במקצועות אלה אינם לוקחים מקום של עובדים ישראליים אשר אינם מעוניינים לעבוד בתפקידים הללו.

תמונת מצב לקראת תחילת שנת 2023

  • עובדים פיליפינים

בעקבות החלטת ממשלה אותה יזמה התאחדות המלונות, הגיעו עד כה  לארץ קרוב ל  800 עובדות ועובדים מהפיליפינים  אשר החלו לעבוד כבר במלונות. בחודש הבא ובתחילת שנת 2023 יגעו עוד 1,200 עובדים,

ובכך יעמוד הענף על 2,000 עובדים מהפיליפינים. יש לציין שהעובדים מגיעים לאחר קורס חדרנות שעוברים בפיליפינים ומתקבלים  באופן יפה ע"י המלונות . עד כה אנו מדווחים על הצלחה רבה ושביעות רצון הדדית,

הן מהמלונות והן מהעובדים. נציין שהעובדים הפיליפינים נמצאים בכל אזורי הארץ למעט אילת, שם קיימים העובדים הירדנים.

  • עובדים ירדנים

העובדים  הירדנים הם לאזור אילת בלבד.

מאז החל המיזם הוא נחשב להצלחה כבירה ותורם תרומה הן למלונות באילת והן ליחסי ירדן ישראל, מאחר והעובדים מרוצים ומעבירים מסר שטוב להם ושהישראלים מקבלים אותם נפלא ומעל לציפיותיהם.

העובדים הירדנים הינם עובדים חד יומיים , כלומר עוברים את הגבול במעבר רבין וחוזרים בתום משמרתם לעקבה, שם הם מתגוררים.

כיום קיימים 2,000 עובדים ולאחרונה החלה גם משמרת לילה , דבר המגביר את הצלחת המיזם.

  • עובדים פלשתינאים מיהודה ושומרון

בשנתיים האחרונות , בעקבות החלטת ממשלה, קיבל הענף 2,000 היתרים לעובדים פלשתינאים מיהודה ושומרון.

עובדים אלה נמצאים בכל האזורים, למעט אזור אילת שם נמצאים העובדים הירדנים.

בנוסף, קיימים  300 היתרים לעובדים פלשתינאים לטובת מלונות מזרח ירושלים ובסך הכול 2,300 עובדים.

יש לציין שכל ההיתרים מנוצלים ובהמשך, ננסה להגדיל את כמות ההיתרים לטובת המלונות.

בהזדמנות זו, אבקש להודות לנשיא ההתאחדות ע"ד אבי ניסנקורן שהוביל ולחץ על משרדי הממשלה לקבלת ההחלטות בנוגע לעובדים הזרים.

יחד איתו ליעל דניאלי מנכ"לית ההתאחדות ולשמעון לוי יו"ר וועדת העבודה שנרתמו לאורך התקופה ופעלו אף הם לטובת הישגים חשובים אלה!

בברכה

יואב בכר

סמנכ"ל מ"א , התאחדות המלונות בישראל