במהלך השנים האחרונות פעלה התאחדות המלונות להביא להחלטות ממשלה לגיוס עובדים זרים לענף. עובדים אלה נדרשים בעיקר לתפקידי החדרנות, ניקיון המטבחים וניקיון השטחים הציבוריים במלונות.

תמונת מצב לקראת תחילת שנת 2023

עובדים פיליפינים

בעקבות החלטת ממשלה אותה יזמה התאחדות המלונות, הגיעו עד כה לארץ קרוב ל-800 עובדות ועובדים מהפיליפינים המשולבים במלונות השונים, בתחילת שנת 2023 מתוכננים להגיע עוד 1,200 עובדים, ובכך יעמוד הענף על 2,000 עובדים מהפיליפינים.
יש לציין שהעובדים מגיעים לאחר קורס חדרנות שעוברים בפיליפינים ומתקבלים בצורה מיטבית ע"י המלונות. עד כה אנו מדווחים על הצלחה רבה ושביעות רצון הדדית, הן מהמלונות והן מהעובדים. נציין שהעובדים הפיליפינים נמצאים בכל אזורי הארץ למעט אילת, שם קיימים העובדים הירדנים.

עובדים ירדנים

העובדים הירדנים מיועדים לאזור אילת בלבד.
כיום אנו מעסיקים  כ-2,000 עובדים מירדן.
העובדים הירדנים הינם עובדים חד יומיים, חוצים את הגבול במעבר רבין בכל יום וחוזרים בתום משמרתם לעקבה ולאחרונה החלו להשתלב גם במשמרת הלילה.
מאז החל המיזם הוא נחשב להצלחה כבירה ותורם תרומה הן למלונות באילת והן ליחסי ירדן ישראל.

עובדים פלשתינאים מיהודה ושומרון

בשנתיים האחרונות, בעקבות החלטת ממשלה, קיבל הענף 2,000 היתרים לעובדים פלשתינאים מיהודה ושומרון.
עובדים אלה נמצאים בכל האזורים, למעט אזור אילת.
בנוסף, קיימים כ-300 היתרים לעובדים פלשתינאים לטובת מלונות מזרח ירושלים ובסך הכול מדובר על כ-2,300 עובדים.
יש לציין שכל ההיתרים מנוצלים ובהמשך, ננסה להגדיל את כמות ההיתרים לטובת המלונות.