בתחילת חודש אוגוסט, הוחזרו העובדים הירדנים באילת להיות עובדים חד יומיים.
זאת לאחר תקופת הקורונה, בה הם התגוררו באילת.
כמו כן הוחזרה המכסה שהיתה ב-2019 ועומדת שוב על 2,000 עבדים.