הנוער העובד והלומד – מצבם של בני הנוער העובדים – 2017

העסקת ישראלים במקצועות נדרשים באילת

מחקר העסקת ישראלים במקצועות נדרשים במלונאות באילת

מחקר של דר אסף כהן – המחסור בעובדים והצורך בעובדים זרים למקצועות הניקיון שוק העבודה העתידי

תנו לנוער לעבוד – מאמר יואב בכר

דו״ח על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בישראל