הגשת בקשות לקבלת היתרי העסקת עובדים זרים

יום הבחירות לכנסת ה-22

שווי ארוחות לשנת 2019

אגרות וניכויים עובדים זרים

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

העסקת פלסטינאים במלונות

עדכון תוספת אילת וים המלח

צו הרחבה על קיצור שבוע העבודה במשק

שינוי בחוק הפיקדון לעובדים המסתננים

תכנה לבדיקת סטטוס לעובד זר

דוגמא של אישור ס.2.א.5 לעובדים מבקשי מקלט ומסתננים