Skip to main content

2019 – שנת שיא של כל הזמנים בלינות התיירים במלונות

אילוסטרציה - גרפים בעלייה

שנת 2019 היא השנה השלישית ברציפות בה נשבר השיא בלינות התיירים במלונות.
בשנה זו נרשמו כ-12.1 מיליון לינות תיירים במלונות, עליה של 4.7% לעומת שנת 2018, עליה של 14.1% לעומת שנת 2017.

לינות התיירים: כ-47% מסך הלינות. מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים (כ-34%) , בת"א (כ-24%) ובטבריה וסובב כנרת (כ-11%).

לינות ישראלים: 13.7 מיליון לינות עליה של כ-0.8% לעומת שנת 2018.

בלינות הישראלים בארבע השנים האחרונות ישנה סטגנציה, זאת לעומת עליה של 56% ביציאות של ישראלים לחו"ל.

לינות הישראלים הוו כ-53% מסך הלינות. מרבית לינות הישראלים נרשמו באילת (כ-45%) , בים המלח (כ-11%) ובטבריה וסובב כנרת (כ-8%).

סה"כ הלינות: 25.8 מיליון – עליה של 2.6% לעומת 2018 ועליה של 6.6% לעומת 2017.

תפוסת החדרים הארצית הממוצעת רשמה אף היא שיא של כל הזמנים והסתכמה בשנת בכ-69.5%. זאת לעומת, שעור התפוסה הממוצע -2018 שהסתכם ב- 68% ו-66.6% בשנת 2017.

התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בת"א – 76%, באילת – 73%, בירושלים – 72%, נצרת – 72%, ים המלח – 70%, בהרצליה – 69%, בטבריה וסובב כינרת – 68%, בחיפה – 65% ובנתניה – 59% תפוסה.

מצבת החדרים עמדה בסוף שנת 2019 על 55,431 חדרים – תוספת של כ-800 חדרים לעומת 2018.