Skip to main content

חופשה במלונות עם התו הירוק: התאחדות המלונות עושה סדר בחופשה

חופשה במלונות עם התו הירוק: התאחדות המלונות עושה סדר בחופשה

המלונות הם ברשימת המקומות המופעלים לפי תו ירוק.

לכן – מלונות ומקומות האירוח בישראל מחויבים לבדוק בכניסה למלון (בצ'ק אין:(

 • אישור תו ירוק ( הניתן למחוסנים / מחלימים)
 • או אישור תו ירוק ( בתוקף ל-72 שעות) הניתן למי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת PCR
 • או בדיקת קורונה שלילית מהירה ( בתוקף ל-24 שעות)
 • לפעוטות עד גיל 3  וכן ילדים עד גיל 12 ושלושה חודשים שמציגים תעודת נכה של הביטוח הלאומי – אין צורך בבדיקה.
 • ילדים בגילאים 3-12  ומנועי חיסון : יוכלו לבצע בדיקות ללא תשלום.
 • מגילאי 12 ומעלה – בדיקות במימון פרטי (עבור לא מתחסנים מבחירה.(
 • תיירים יכולים להיכנס למלון עם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR  מחוץ לישראל במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.

 

מי זכאי לתו ירוק?

 • מתחסנים או מחלימים
 • מי שקיבלו תשובה שלילית בבדיקת קורונה (בדיקת PCR – מטוש) – והיא בתוקף (72 שעות ממועד הדגימה) במועד הצ'ק אין.(
  התו הירוק יינתן עי' משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית רשומה לאדם שביצע בדיקת קורונה – PCR בתשלום וקיבל תוצאה שלילית בבדיקה.
 • ילדים (מגיל 3 שנים עד גיל 12 ושלושה חודשים) וכן מנועי חיסון יקבלו תו ירוק ממשרד הבריאות על סמך בדיקת PCR שלילית שתבוצע ללא תשלום.
 • אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה
 • בהנפקת תו ירוק להורים יוצגו ילדים עד גיל 18. אם הילדים זכאים לתו ירוק בשל היותם מחוסנים, מחלימים או שקיבלו תוצאה שלילית לבדיקת קורונה (בדיקת PCR – מטוש) ב-72 השעות האחרונות, הם יופיעו בתו הירוק של הוריהם.

כלומר – כל מי שביצע PCR  בתשלום במעבדה רפואית רשומה + ילדים ומנועי חיסון שיכולים לבצע PCR  ללא תשלום – צריכים להוריד מאתר משרד הבריאות את התו הירוק ועמו להגיע למלון (לא עם תוצאות הבדיקה עצמה)

 • ילדים עד גיל 3  + ילדים עד גיל 12 ושלושה חודשים שמציגים תעודת נכה של הביטוח הלאומי – לא נדרשים לתו ירוק או לבדיקת קורונה שלילית
 • שימו לב:
  יש  להציג רק פעם אחת במעמד ה"צ'ק אין" את אישור התו הירוק לגבי בדיקת PCR  שלילית והאישור יהיה תקף לאורך כל השהות במלון.
 • מי שמגיע עם בדיקה מהירה – התוקף הוא רק ל-24 שעות ממועד ביצועה ולכן מי ששוהה במלון יותר מיממה יצטרך לבצע את הבדיקה כל 24 שעות. את הבדיקה יש לבצע רק במעבדה מוכרת עי' משרד הבריאות

 

ללא מחוסנים – הסבר לגבי בדיקת קורונה שלילית

PCR

 • מי שלא מתחסן מבחירה יכול לבצע PCR בתשלום במעבדה רפואית רשומה  ולאחר קבלת תשובה שלילית להוריד מאתר משרד הבריאות (מהרמזור) את התו הירוק (ל-72 שעות) ואתו להגיע למלון ולא עם תוצאות הבדיקה עצמה.
 • ילדים בגילאי 3-12 ומנועי חיסון יוכלו לבצע בדיקת PCR לטובת חופשה במלון בישראל בקופות החולים או בתחנות פיקוד העורף, ללא תשלום ועם אישור הבדיקה השלילית להגיע למלון.

בכניסה לבתי מלון ניתן  להציג  פעם אחת במעמד ה"צ'ק אין"  תו ירוק בתוקף שניתן בעקבות בדיקתPCR  או בדיקת PCR שלילית בתוקף והם יהיו תקפים לכל משך החופשה.

או

בדיקת קורונה מהירה

אם חשקה נפשכם בקוויקי של 24 שעות, אז בדיקה מהירה היא בהחלט אופציה:

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד (QR וכן את הפרטים הבאים:

 • שמו של האדם שלגביו ניתן האישור.
 • מס' זהות או מס' דרכון ומועד פקיעת תוקף האישור.

לתשומת לבכם :  הבדיקה צריכה להתבצע על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (רק גוף שמופיע ברשימה המפורסמת באתר משרד הבריאות).  בדיקות ביתיות מהירות – לא מאושרות בבתי המלון( רק גוף שמופיע ברשימה המפורסמת באתר משרד הבריאות(.

הבדיקות המהירות לילדים (עד גיל 12 ושלושה חודשים) שידרשו מה-18.8.21 יבוצעו ללא תשלום.

יש לציין כי בניגוד לבדיקות ה- PCR שאת האישור לגביהן יש להציג רק פעם אחת במעמד הצ'ק אין במלון,
הרי שבדיקות מהירות יש לבצע כל 24 שעות ולהציג את האישור בכניסה למלון

(במידה והשהות היא יותר מיממה – יש להציג אישור על בדיקה חדשה כל יום).

לפרטים נוספים ואישורי תו ירוק כנסו לאתר משרד הבריאות >>

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) וכן את הפרטים הבאים : שמו של האדם שלגביו ניתן האישור, מס' זהות או מס' דרכון ומועד פקיעת תוקף האישור.  לילדים ( מגיל 3 עד 12)  ולמנועי חיסון –הבדיקה תבוצע ללא תשלום.

הגבלת קיבולת  באירועי שמחה  :

מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 400 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, ובאירוע המתקיים במקום כאמור שחלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח – לא יותר מ-400 אנשים;