Skip to main content

חופשה במלונות עם התו הירוק: התאחדות המלונות עושה סדר בחופשה

חופשה במלונות עם התו הירוק: התאחדות המלונות עושה סדר בחופשה

חופשה בישראל עם התו הירוק: התאחדות המלונות עושה לכם/ן סדר!

נכון לתאריך 08/08/21 ואילך:

כל מלונות ומקומות האירוח בישראל מחויבים לבדוק בכניסה למלון (בצ'ק אין):

 • אישור תו ירוק.
 • או בדיקת קורונה שלילית מהירה לאנשים מעל גיל 12 ושלושה חודשים.

החל מה-18.08.21

המלונות הם ברשימת המקומות המופעלים לפי תו ירוק.

החל  מיום רביעי ה-18.8.21 יחויבו  גם ילדים מגיל 3 בבדיקת קורונה שלילית(*) בכניסה למקומות המופעלים בתו ירוק.

לפעוטות עד גיל 3 – אין צורך בבדיקה.

ילדים בגילאים 3-12  ומנועי חיסון : יוכלו לבצע בדיקות ללא תשלום.

מגילאי 12 ומעלה – בדיקות במימון פרטי ( עבור לא מתחסנים מבחירה).

 

מי זכאי לתו ירוק?

 • מתחסנים או מחלימים
 • מי שקיבלו תשובה שלילית בבדיקת קורונה (בדיקת PCR – מטוש) – והיא בתוקף (72 שעות ממועד הדגימה) במועד הצ'ק אין.
  התו הירוק יינתן עי' משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית רשומה לאדם שביצע בדיקת קורונה – PCR בתשלום וקיבל תוצאה שלילית בבדיקה.
 • ילדים (מגיל 3 שנים עד גיל 12 ושלושה חודשים) שיהיו חייבים מה-18.8.21 בביצוע בדיקה וכן מנועי חיסון, יקבלו תו ירוק ממשרד הבריאות על סמך בדיקת PCR שלילית שתבוצע ללא תשלום.
 • בהנפקת תו ירוק להורים יוצגו ילדים עד גיל 18. אם הילדים זכאים לתו ירוק בשל היותם מחוסנים, מחלימים או שקיבלו תוצאה שלילית לבדיקת קורונה (בדיקת PCR – מטוש) ב-72 השעות האחרונות, הם יופיעו בתו הירוק של הוריהם.
  כלומר – כל מי שביצע PCR בתשלום במעבדה רפואית רשומה + ילדים ומנועי חיסון שיכולים לבצע PCR ללא תשלום – צריכים להוריד מאתר משרד הבריאות את התו הירוק ועמו להגיע למלון (לא עם תוצאות הבדיקה עצמה).שימו לב:
  יש  להציג רק פעם אחת במעמד ה"צ'ק אין" את אישור התו הירוק לגבי בדיקת PCR שלילית והאישור יהיה תקף לאורך כל השהות במלון

 

ללא מחוסנים – הסבר לגבי בדיקת קורונה שלילית

PCR –

 • מי שלא מתחסן מבחירה יכול לבצע PCR בתשלום במעבדה רפואית רשומה  ולאחר קבלת תשובה שלילית להוריד מאתר משרד הבריאות (מהרמזור) את התו הירוק (ל-72 שעות) ואתו להגיע למלון ולא עם תוצאות הבדיקה עצמה.
 • ילדים בגילאי 3-12 ומנועי חיסון יוכלו לבצע בדיקת PCR לטובת חופשה במלון בישראל בקופות החולים או בתחנות פיקוד העורף, ללא תשלום ועם אישור הבדיקה השלילית להגיע למלון.

בכניסה לבתי מלון ניתן  להציג  פעם אחת במעמד ה"צ'ק אין"  תו ירוק בתוקף שניתן בעקבות בדיקתPCR  או בדיקת PCR שלילית בתוקף והם יהיו תקפים לכל משך החופשה.

או

בדיקת קורונה מהירה –

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) וכן את הפרטים הבאים:

 • שמו של האדם שלגביו ניתן האישור.
 • מס' זהות או מס' דרכון ומועד פקיעת תוקף האישור.

לתשומת לבכם :  הבדיקה צריכה להתבצע על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (רק גוף שמופיע ברשימה המפורסמת באתר משרד הבריאות).  בדיקות ביתיות מהירות – לא מאושרות בבתי המלון. (רק גוף שמופיע ברשימה המפורסמת באתר משרד הבריאות).

הבדיקות המהירות לילדים (עד גיל 12 ושלושה חודשים) שידרשו מה-18.8.21 יבוצעו ללא תשלום.

בדיקת קורונה מהירה – בתוקף עד ל-24 שעות ממועד הדגימה:

אם חשקה נפשכם בקוויקי של 24 שעות, אז בדיקה מהירה היא בהחלט אופציה:
יש לציין כי בניגוד לבדיקות ה- PCR שאת האישור לגביהן יש להציג רק פעם אחת במעמד הצ'ק אין במלון,
הרי שבדיקות מהירות יש לבצע כל 24 שעות ולהציג את האישור בכניסה למלון

(במידה והשהות היא יותר מיממה – יש להציג אישור על בדיקה חדשה כל יום)

לפרטים נוספים ואישורי תו ירוק כנסו לאתר משרד הבריאות >>

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) וכן את הפרטים הבאים : שמו של האדם שלגביו ניתן האישור, מס' זהות או מס' דרכון ומועד פקיעת תוקף האישור.  לילדים ( מגיל 3 עד 12)  ולמנועי חיסון –הבדיקה תבוצע ללא תשלום.

 

מגבלת התקהלות

יכנס לתוקף מ-22.8.21

 • עד 500 אנשים במקום פתוח
 • עד 400 אנשים בחלל סגור
 • בנוסף למגבלה המספרית, אין לקיים באירועים אלה התקהלות העולה על 75% מהתפוסה המקסימלית של המתחם

במקומות אחרים הפועלים לפי ה"תו הירוק" ,שאינם אולמות וגני אירועים, הגבלות ההתקהלות  הן כדלהלן :

 1. אירועים ללא מקומות ישיבה מסומנים:
 • בחלל סגור – תותר כניסתם של עד 1,000 אנשים.
 • בחלל פתוח – תותר כניסתם של עד 5,000 אנשים ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 1000 אנשים.
 1. אירועים בעלי מקומות ישיבה מסומנים – ללא הגבלה, בהתאם לתו הירוק.