Skip to main content

תווי שי ברמי לוי עבור חברי ההתאחדות

תווי שי ברמי לוי עבור חברי ההתאחדות

 

 

 

חברי התאחדות המלונות היקרים!

לקראת ראש השנה שיחול בתאריך 6.9.2021 הגענו להסדר עם רשת "רמי לוי שיווק השקמה"  לקניית תווי שי עבור חברי ההתאחדות.

 

 

אופן ההזמנה:

הנך מתבקש לקרוא בעיון את כל המגבלות והסייגים המפורטים בחוזר לפני ביצוע הזמנתך.

 

 

 

בברכה,

 רומי גורודיסקי, מנכ"לית