Skip to main content

פרסום משרות דרושים בפורטל תעסוקה

פרסום משרות דרושים בפורטל תעסוקה

פרסום משרות דרושים בפורטל תעסוקה שיתווך בין מבקשי עבודה למעסיקים באתר משרד התיירות

זעקת המחסור החריף בעובדים בענף, זוכה לקשב במשרד התיירות ובתור צעד מסייע ראשון הם הקימו פורטל תעסוקה שיתווך בין מבקשי עבודה למעסיקים, באתר משרד התיירות. הרעיון הוא שמלונות יוכלו לפרסם משרות דרושים בפורטל שיפנה את מבקשי עבודה ישירות לדף הייעודי באתר האינטרנט של המלון/המעסיק.

 

לצערנו, חרף היוזמה הברוכה, רק מעט מאוד מלונות הרימו את הכפפה.

המועד האחרון להגשת בקשות ההצטרפות לפורטל הוא ב-8 לאוגוסט. במידה ולא יוגשו מספיק בקשות האתר ייסגר.

לאור המחסור האמיתי הקיים בענף, אנחנו קוראים לכם, להיעזר בפורטל הממשלתי ולפרסם משרות . משרד התיירות השקיע תקציב בפרסום הפורטל ובפניה לדורשי העבודה, חבל שלא לנצל את ההזדמנות הזו.

על מעסיקים המעוניינים להצטרף לפורטל לעמוד בדרישות הבאות:

  • השתייכות המציע לתעשיית התיירות ובכלל זה: – מלונאות ואירוח ובנוסף גם,  יועץ/סוכן תיירות – תחבורה – תעופה – בקרת גבול ותחומים נוספים הרלוונטיים לתעשיית התיירות, בהתאם לשיקול דעתו של המשרד.
  • ברשות המציע אתר אינטרנט לפרסום המשרות וליצירת קשר עם מבקשי העבודה.
  • המשרות אותן מבקש המעסיק לפרסם באמצעות הפורטל, שייכות לתעשיית התיירות.
  • המועד האחרון להגשת בקשת הצטרפות לפורטל משרד התיירות: יום ב', י"א אב תשפ"ב, 8 באוגוסט 2022
  • לשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' ליאת בן דוד בטלפון 02-6664347 או בכתובת הדוא"ל: .Liatb@tourism.gov.il.
  • קישור לטופס הרשמה: https://crm.activated.digital/Lapam/JobsTourism/index.php
  • מצ"ב הקול הקורא.