Skip to main content

סקר חדש מלשכת משרד התיירות בארה"ב – טיסות בתקופת הקורונה

תמונת אילוסטרציה - מחשב, נייד ומכתבים

מצ"ב סקר/מחקר שקיבלנו מאייל קרלין, מלשכת משרד התיירות בארה"ב.

את הסקר ביצעו TravelZoo (ה-OTA השלישי בגודלו בארה"ב, שמתמחה בעיקר בחבילות ל-FIT) בקרב המשתמשים שלהם.

הסקר מתייחס לנטייה של אנשים לנסיעות דומסטיק/בינלאומי, מתי אנשים מצפים להזמין ומתי לנסוע, היחס שלהם להגבלות קורונה במדינות היעד, היעדים שהלקוחות רוצים לנסוע אליהם (פה ישראל לא שחקן רציני, אבל הסקר מביא תובנות שרלוונטיות לנו עדיין מול קהל ה-FIT) וכו'.

שימו לב שהשקפים 14 ו-15 – על האם אנשים מוכנים לצאת לחופשה ביעד בינלאומי לפני חיסון – הם של תקופות מחקר שונות – שקף 14 הוא מיולי 2020 (31% מהמשיבים הביעו עניין חיובי) – ושקף 15 הוא מספטמבר 2020 (56% מהמשיבים הביעו עניין חיובי). כלומר, רואים מגמה של גידול ברצון של אנשים לצאת חופשות ביעדים בינלאומיים.

הם מביאים מס' דוגמאות של קמפיינים נקודתיים שהם עשו עם יעדים בחודשים האחרונים.

חשוב להדגיש שסקר מתייחס לקהל יעד של נוסעי FIT.