Skip to main content

ספטמבר 2019 במלונות: עליה דרמטית בלינות התיירים, ירידה בלינות הישראלים

תמונה - גרפים ושרטוטים

ספטמבר 2019 התאפיין בירידה מסוימת בלינות ישראלים ומאידך בגידול חד בלינות התיירים. אחד הגורמים האפשריים הוא חגי תשרי שחלו ברובם השנה רק בחודש אוקטובר (מלבד ערב ראש השנה והיום הראשון של החג אותם חגגנו בסוף ספטמבר).

חודש ספטמבר הביא עמו שיא של כל הזמנים לחודש זה, של כמיליון לינות תיירים. מדובר בעליה של 51% לעומת ספטמבר אשתקד ועליה של 48% לעומת ספטמבר 2017. לינות התיירים היוו כ-45% מסה"כ הלינות. מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים (כ-34%) ובת"א (כ-25% מכלל הלינות).

לינות הישראלים הסתכמו בכ-1.2 מיליוןירידה של 4% בהשוואה לספטמבר 2018 ועליה של 4% בהשוואה לספטמבר 2017.

סה"כ נרשמו בספטמבר כ-2.2 מיליון לינות, עליה של 15% בהשוואה לספטמבר 2018 ועליה של 20% בהשוואה לספטמבר 2017.

תפוסת החדרים הארצית הסתכמה בכ-74% בממוצע, עליה של 25% לעומת ספטמבר 2018 ועליה של 19% לעומת ספטמבר 2017.

התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בנצרת עם כ-86%, ת"א כ-83%, אחריה הרצליה עם 81%, אילת עם 79%, ירושלים עם 74%, טבריה עם 72%, ים המלח, חיפה ונתניה עם כ-71% תפוסה כל אחת.

מצבת החדרים עמדה על 55,800, עליה של 2% לעומת אשתקד וכ-5% לעומת 2017, בעקבות פתיחת מלונות חדשים ותוספת חדרים.

ינואר-ספטמבר מצטבר: 8.9 מיליון לינות תיירים, עליה של 8% לעומת אשתקד.

10.7 מיליון ישראלים, ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ לינות: 19.6 מיליון, עליה של 3% לעומת ינואר-ספטמבר אשתקד.

תפוסת החדרים הארצית הממוצעת הסתכמה בכ-70% לעומת 67% ב-2018 (עליה של 4%).