Skip to main content

נובמבר 2019 במלונות: שיא שנתי בלינות התיירים ובתפוסת החדרים

תמונה - גרפים ושרטוטים

בנובמבר נרשם שיא שנתי של כ-1.3 מיליון לינות תיירים, גידול של 10% לעומת נובמבר אשתקד ו- 15% לעומת נובמבר 2017. לינות התיירים היוו כ-60% מסה"כ הלינות. מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים (כ-35%) ובת"א (כ-19% מכלל לינות התיירים).

בלינות הישראלים שהגיעו לכ-858 אלף, חלה ירידה של 2% בהשוואה לנובמבר 2018 וירידה של 6% בהשוואה לנובמבר 2017.

סה"כ נרשמו בנובמבר כ-2.2 מיליון לינות, עליה של 5% בהשוואה לנובמבר 2018 ועליה של 6% בהשוואה לנובמבר 2017.

תפוסת החדרים בנובמבר, הסתכמה בכ-77% בממוצע, עליה של 5% לעומת נובמבר 2017 ועליה של 6% לעומת נובמבר 2017.

התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בירושלים, כ-88%, נצרת כ-86%, ת"א 81%, טבריה עם 80%, ים המלח עם 77%, אילת, הרצליה וחיפה עם 76% כל אחת ונתניה עם 70% תפוסה.

 

מצבת החדרים עמדה על 55,738, עליה של 2% לעומת אשתקד וכ-4% לעומת 2017.

מתחילת השנה (ינואר-נובמבר מצטבר): נרשמו 11.3 מיליון לינות תיירים, עליה של 5% לעומת אשתקד ו-12.7 מיליון לינות ישראלים, עליה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ לינות: 23.9 מיליון, עליה של 3% לעומת ינואר-נובמבר אשתקד.

תפוסת החדרים הארצית הממוצעת הסתכמה בכ-70% לעומת 69% ב-2018 (עליה של 2%).

גרף- תפוסות במלונות באזורי תיירות נבחרים בחודש נובמבר

גרף - לינות תיירים וישראלים במלונות בחודש נובמבר