Skip to main content

מלונאי ישראל נרתמים לארח חיילים בודדים בראש השנה

מלונאי ישראל נרתמים לארח חיילים בודדים בראש השנה

לחברי ההתאחדות שלום,

מלונאי ישראל נרתמים לארח חיילים בודדים בראש השנה

מלונאי ישראל נרתמים לארח חיילים בודדים במלונות במהלך ראש השנה – גם השנה.

התאחדות המלונות, יחד עם מדור חיילים בודדים בצה"ל והאגודה למען החייל מקיימים את מיזם הנ"ל למעלה מ-20 שנה.

 מדובר בחיילים בודדים, עולים מכלל הארצות, ילדי הארץ, יתומים, או כאלה החיים בנתק מההורים ומהמשפחה.

אשמח לאישורכם בטופס המצורף.

תודה רבה ובברכה

רומי

אירוח חיילים בודדים בראש השנה מ-25 עד 27 בספטמבר 2022