יולי 2019 במלונות: עליה במס' לינות הישראלים והתיירים, עליה של 8% בסה"כ הלינות לעומת יולי אשתקד

ביולי נרשמו כ-871 אלף לינות תיירים, עליה של 9% לעומת יולי אשתקד ועליה של 1% לעומת יולי 2017. לינות התיירים היוו כ-34% מסה"כ הלינות.

מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים (כ-34%) ובת"א (כ-30% מכלל הלינות).

לינות הישראלים הסתכמו בכ-1.67 מיליון, עליה של 8% בהשוואה ליולי 2018 וירידה של 15%  בהשוואה ליולי 2017.

בחודש יולי נרשמו סה"כ כ-2.5 מיליון לינות, עליה של 8% בהשוואה ליולי 2018 ועליה של 10% בהשוואה ליולי 2017.

תפוסת החדרים הסתכמה בכ-72%, עליה של 7% לעומת יולי 2018 ועליה של 5% לעומת יולי 2017.

התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה באילת, כ-88%, ת"א 81%, הרצליה 78%, ים המלח 69%, נתניה 67%, טבריה 64%, חיפה וירושלים 63% ובנצרת 58%.

מצבת החדרים עמדה על 55,626, עליה של 2% לעומת אשתקד וכ-6% לעומת 2017 זאת בעקבות פתיחת מלונות חדשים ותוספת חדרים.

 

בינואר-יולי מצטבר: כ-7 מיליון לינות תיירים, עליה של 4% לעומת אשתקד.

7.6 מיליון ישראלים, עליה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ לינות: 14.6 מיליון, עליה של 3% לעומת ינואר-יולי אשתקד.

תפוסת החדרים הארצית הממוצעת הסתכמה בכ-69% לעומת כ-67% ב-2018 (עליה של 3%).