העלאת המודעות למניעת טביעות ילדים בקיץ

גם השנה, התאחדות המלונות בשת"פ עם משרד הבריאות וארגון בטרם לבטיחות ילדים קוראים להעלאת המודעות למניעת טביעות ילדים בקיץ

 

שתפ להעלאת מודעות מניעת טביעת ילדים- משרד הבריאות

שתוף פעולה להעלאת המודעות למניעת טביעת ילדים