Skip to main content

יהודה שרוני בפאנל על איומי הסייבר למלונות

יהודה שרוני בפאנל על איומי הסייבר למלונות

יהודה שרוני, הפרשן והעורך הכלכלי של מעריב, הנחה פאנל שסוקר את איומי הסייבר על ענף המלונאות בישראל, כשיום לפני קיומו יצאה הודעה של מערך הסייבר הלאומי, שענף המלונאות נמצא כיעד אסטרטגי של ענף התיירות וחשוף לאיומי סייבר.

"יש פרמטר אחד שאינו משתנה בכל איומי הסיבר והוא האדם ", אמר גבי סיבוני, מנהל תכניות המחקר של המכון לבטחון לאומי בתחומי הסייבר. "אני קורא למלונאים, בבואם להתפתח, לשים דגש וכסף על שיפור המודעות של העובדים בהגנות הסייבר והגנה על הנתונים של הלקוחות שלכם".

"האתגר הראשון בסייבר על ישראל הוא גיאו פוליטי והשני הוא חולשת התשתיות ברמה הלאומית", אמר רפאל פרנקו, ראש מכלול עמידות במערך הסייבר וסגן מערך הסייבר הלאומי. הוא סיפר שלאחרונה החל לעבוד צוות מטעמם עם צוות של התאחדות המלונות: "כדאי להיות ערוכיםמול איומים בגניבת פרטי אשראי, גניבת פרטי לקוחות וחולשות דיגיטליות נוספותת בענף", הוא אמר. עוד הוסיף שבמלונות יש הזדמנות גם לבחון סייבר על מבנים חכמים ומורכבים, שעלולים להיות קרקע לניצול וסיכון.

דנה תורן, מהמרכז הארצי לניהול אירועי סייבר סיפרה, שהמרכז עובד מול כל העולם וכל אזרח יכול לדווח אליהם ישירות בטלפון או באתר ייעודי על אירועים מסוגים שונים – כופרה, התחזות וכד'. הם עובדים עם צוות אנליסטים, שיטות חקירה וכלים להתגוננות.

"התקפות סייבר יכולות להגיע לא ממעצמות, אלא גם מעובד שאינו שבע רצון, הנגישות שלו למידע עלולה להיות קריטית מבחינת איום הסייבר", אמר אריק ברבינג, ראש מערך הסייבר של השב"כ לשעבר.