Skip to main content

התרעה מפני ידיעה כוזבת על מפתחות דיגיטליים

התרעה מפני ידיעה כוזבת על מפתחות דיגיטליים

התאחדות המלונות מבקשת להתריע בפני הציבור על ידיעה כוזבת שמופצת ברשתות החברתיות.

לפי הידיעה הכוזבת –  משטרת ישראל מדווחת כי קיים מידע אישי של אורחים על גבי מפתחות דיגיטליים של חדרי מלון.

מבדיקה שערכנו עם משטרת ישראל מתברר שמדובר ב״פייק ניוז״ בידי אלמונים ובדעתנו לבחון הגשת תלונה במשטרה.

בנוסף אנו קובעים ומתחייבים שאין על גבי הכרטיסים המשמשים כמפתח שום מידע פרט למועד הכניסה והיציאה.

החזרת הכרטיסים במהלך הצ’ק אאוט (היציאה מהמלון) נעשית לצרכי שימור הסביבה ולא לשום מטרה אחרת.