Skip to main content

דחיית מועד הגשת דוחות מס הכנסה

עדכון

 

בעקבות התפרצות הקורונה בישראל – רשות המיסים הודיעה הבוקר על דחייה בחודשיים של המועד להגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה. דחיית המועד להגשת הדוחות היא צעד נוסף בשורת הצעדים עליהם הודיעה הרשות בשבוע החולף
כדי לסייע ולהקל על הציבור בכל הנוגע להשלכות של התפשטות נגיף הקורונה.

הפרטים המלאים במסמך המצורף