Skip to main content

בעקבות פניית ההתאחדות: הממונה על הגנת הצרכן הוציא הנחייה לגבי פרסום חבילות נופש בארץ

הנחייה לגבי פרסום חבילות נופש בארץ

לאחר פניות חוזרות ונשנות של ההתאחדות לממונה על הגנת הצרכן (שכללו פגישות, ניירות עמדה, מיילים וכו'), נענה הממונה לבקשתנו והוציא הנחייה לגבי פרסום חבילות נופש בארץ (טיסה ומלון באילת).

 על פי ההנחיה ניתן יהיה לפרסם גם בחבילות נופש בארץ מחיר לאדם (ולא לזוג) וזאת בתנאי שיצוין שהמחיר הוא ללילה לאדם בחדר זוגי.

ההנחיה היא כמובן רק לחבילות נופש הכוללות טיסה ומלון ולא להזמנה של מלון בלבד , שם הפרסום צריך להיות של מחיר החדר הכולל.

מצ"ב ההנחייה: