Skip to main content

אושר תו ירוק מותאם למלונות בישראל

אילוסטרציה - איש עם זכוכית מגדלת

החל מ-21 למרס פועלים מלונות ישראל לפי תו ירוק כדלהלן :

א. במלונות שפועלים לפי התו הירוק יוכלו לשהות :

(1)  מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף;

(2) הוא תינוק עד גיל שנה;

(3) הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד. בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון תהיה תקפה ל – 24 שעות בלבד

(4) קטין מתחת לגיל 16 או איש צוות של כלי טיס, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם , שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ( PCR) עד  48 שעות לפני ההגעה (*)בעקבות פנייתנו למשרדי התיירות והבריאות אושרה הוראת שעה לתקופה שמיום י"ב בניסן התשפ"א (25 במרץ 2021) עד יום כ"ב בניסן התשפ"א (4 באפריל 2021) בה ילדים וזרים יוכלו להיכנס למלון עם בדיקת קורונה שלילית ( PCR) ׂׂ של 72 שעות

 (5) זר המבקר בישראל, לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.

(6)   הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו..

ü     כלומר – כל אדם יכול להיכנס למלון עם בדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למלון (גם אם הוא מעל גיל 16)שכאמור תקיפה ל-24 שעות בלבד. כניסה עם בדיקות PCR   של 48 שעות (*) לפני מועד ההגעה מותרת רק לילדים מגיל שנה עד גיל 16 וכן לאזרחים זרים והיא תקיפה לכל משך השהות.

ü     "בדיקת קורונה מיידית" – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה,  המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האביזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות; " גוף בודק" – גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי תקנות אלה וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;".

ü     יש לקיים הפרדה בין איש צוות אוויר או אזרח זר שאינו מחלים או מחוסן , לבין שאר אורחי המלון ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה אחרת ובלא שימוש במתקני המלון המשותפים על ידם.

ü      יש לידע את הלקוחות בעת ההזמנה כי הכניסה למקום מותנית בהצגת תו ירוק כתנאי לכניסה למקום או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה מיידית לפני הכניסה למקום (לכל אדם שאין לו תו ירוק) או בדיקת קורונה שלילית (PCR) שנערכה עד 48 שעות לפני הכניסה למלון לגבי קטין (מגיל שנה עד 16), איש צוות אוויר או אזרח זר (בתקופה : 25.3.21- 4.4.21 כאמור – 72 שעות לפני הכניסה למלון)

ü      למי שמגיע עם תו ירוק מודפס או צילום מסך יש לסרוק את התו הירוק ולהשוות מול ת"ז. למי שמגיע עם  התו הירוק שבאפליקציית הרמזור (האנשים הירוקים שהולכים) – אין צורך לסרוק. רק להשוות הפרטים באפליקציה מול ת"ז. ( מומלץ לבקש מהאורחים כבר במעמד ההזמנה כי יורידו מאתר הרמזור את אישור התו הירוק

ü      יש לציין כי מלונות המהווים חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ומבלי שיפעלו מיתקנים משותפים, למעט מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת בהתאם לתו הסגול והם בשטח פתוח בלבד (כמו בית אוכל  בשטח פתוח / בריכה בשטח פתוח ולא במבנה), מלונות המיועדים לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם הסמוכים למוסדות רפואיים ומתקני אירוח המשמשים לבידוד מטעם המדינה – יכולים לפעול ללא תו ירוק -כפי שפעלו עד היום – רק חדרים וללא שטחים ציבוריים, (למעט מתקנים מותרים הנמצאים בשטח פתוח ועל פי התו הסגול).

 

ב. שילוט– יש להציב שלט בכניסה, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום. השלט יכלול גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר. , ואם בסמוך לכניסה למקום מוצבת עמדה לביצוע בדיקה מהירה מטעם המחזיק או המפעיל, יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור.  כמו כן יש לתלות שילוט בכניסה למלון ובמקומות בולטים בדבר החובה לעטות מסיכה בשטחים הציבוריים, שמירת מרחק ומספר השוהים המותר במקום.  ליד המעליות יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה. – מספר האנשים המותר במעלית הוא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית, אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום.

 

ג. מחיצה בדלפק שירות במידה וקיים דלפק שירות, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.

 

דשמירת מרחק ותורים – יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בעמידה בתורים ולסמן מקומות עמידה בתורים.

 

הניקיון והיגיינה – המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן  תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

 

וטופס הצהרה וממונה קורונה – מלונות שהיו עד כה סגורים , צריכים להגיש לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח להלן

בהתאם להצהרה, המחזיק את המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בתנאים ובהוראות החלים עליו בהפעלת המקום; ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית והיא תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית. ממונה קורונה– יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים- "ממונה קורונה" שמו של ממונה הקורונה יימסר בטופס ההצהרה הנ"ל.

 

ז. חובת תשאול הלקוחות לגבי חום גופם ומדידת חום בכניסה כבר לא מחויבת על פי התקנות.

 

ח. הקיבולת המירבית בחדרי אוכל במלון, בריכות, חדרי כושר, ספא, אירועים וכנסים :

  • חדרי אוכל במלונות :

מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים. יש להציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטר בן שולחן לשולחן ולהציב סדרן. שמוודא את שמירת המרווחים כאמור. בהושבה של אנשים בסמוך לדלפק (בר) יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

תתאפשר הפעלת מזנון ("בופה") ובלבד שהגשת מזון לאורחים, שאינו מזון ארוז מראש, תיעשה על ידי איש צוות;";

בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

  • כנסים /אירועים ללא מזון ומשקאות :

(א) במבנה – במקום שהתפוסה בו, לפי מספר המושבים המקובעים, עולה על 5,000  אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על 30% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ – 3,000 אנשים, ובמקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ – 1,000 אנשים

(ב) בשטח פתוח – במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים המקובעים עולה על 10,000 אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על 30% מהתפוסה המותרת ולא יותר – 5,000 אנשים, ובמקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ – 3,000 אנשים.

ובלבד ובאזור התכנסות או קבלת פנים בעמידה – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין, לפי המקל מביניהם

הכנס/אירוע יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד או בעמידה בסמוך למושב, בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע (למעט בקבוקי שתיה אישיים) לרבות באזור קבלת הפנים; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע, יש לוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם; המרחק בין הקהל לבמה יהיה 4 מטרים ככל האפשר, ולא יפחת מ – 2 מטרים, ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין המופיע לקהל, המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום, יש להציב סדרנים ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים, לידע את המשתתפים כי אין לאכול בעת האירוע, ולתלות שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה, המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות (לא יחול על אירוע בו משתתפים פחות מ-500 איש), המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המשתתפים לכנס ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי, המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  המקום

  • כנסים/אולמות וגני אירועים עם מזון ומשקאות–-

מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא  יעלה על 300 אנשים במבנה ועל 500 אנשים בשטח פתוח ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח, מספר אנשים שלא יעלה על 500;

באזור התכנסות או קבלת פנים בעמידה – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר או 50 אנשים בשטח פתוח ו-20 אנשים במבנה ( לפי המקל מביניהם).

א.      המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים;

ב.      באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק של לא יפחת מ – 2 מטרים בין שולחן לשולחן;

ג.       במקום שהכניסה אליו בתשלום, המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני

ד.       במקום שבו מופעל מזנון, המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון, כגון סימון מקומות עמידה, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, או מתן אפשרות לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון תיעשה על ידי איש צוות, וללא הגשה עצמית

ה.      באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון, המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, והמחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;

ו.       במקום  המשמש לקיום אירוע בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום , יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם

  • באולם או גן לשמחות ולאירועים

תותר כניסה גם למי שמציג בדיקת קורונה שלילית  רגילה ( PCR) שבוצעה עד 48 שעות לפני מועד הצגתה(*)  לכל היותר ולא יותר מ- 5% ממספר המשתתפים באירוע  או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מהירה שבוצעה בסמוך לכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד( ללא הגבלה).  המחזיק או המפעיל יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית  של בדיקת רגילה ( PCR) כאמור במספר העולה על 5%.  כל שאר ההנחיות התקפות לכנסים/אירועים עם מזון תקיפות גם כאן.

(*)בתקופה: 25.3.21- 4.4.21 – תותר כניסה של עד 5% מהמשתתפים באירוע  עם בדיקת קורונה שלילית  רגילה ( PCR) שבוצעה עד 72 שעות לפני מועד הצגתה

  • בריכת שחיה (במלון העובד לפי התו הירוק) –

מחוץ לבריכה : מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על  20  אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, בתוך הבריכה : אדם אחד לכל 6 מ"ר.

בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה; מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום; לתשומת לבכם : האיסור להפעלת סאונה בוטל

  • מכון כושר/ סטודיו  – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על  20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם.

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם; המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש; בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים יחד; לתשומת לבכם : האיסור להפעלת סאונה בוטל ,

בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי;

  • טיפולים לא רפואיים בגוף האדם –

מספר האנשים המקסימלי לא יעלה על אדם לכל 7 מ"ר, או לפי 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי הנמוך מבניהם ובתנאי שיישמר מרחק של 2 מטרים בין האנשים.

המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל –

(1)     המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

(2)     המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;

 

להלן גם ההנחיות המעודכנות באתר הממשלתי לגבי:

 

לינקים למסמכי התו הסגול

לינק להוראות התו הסגול

מצ"ב קישור למסמך התו הסגול – באנגלית