Skip to main content

התו הירוק והסגול למלונות התבטלו

אילוסטרציה - איש עם זכוכית מגדלת

החל מ:1.6.21 התבטלו התו הירוק והסגול, זאת עקב אי הארכת תקנות הגבלת פעילות שהיו בתוקף עד 31.5.21 כולל.

המשמעות היא כי כל אדם (מבוגרים, ילדים, עובדים) יכול להיכנס למלון ללא הצגת תו ירוק וללא צורך בהצגת בדיקות קורונה שליליות .

כמו כן כל מגבלות התו הסגול התבטלו, כגון: הצורך במחיצות, שמירת מרחק, הגבלת מספר האנשים במעלית, שילוט , חובת הצבת סדרן באירועים, הגבלה על מספר האנשים בג'קוזי וכו'.