מלון גליליון מוכר סטים של צלחות שנקנו מארגל, המחירים לפני מע"מ.

לכל הפרטים – תמונות, כמויות ומחירים: צלחות מלון למכירה 2022