הכנס הבינלאומי לתכנון ועצוב בתי מלון יוצא לדרך!

במסגרת הכנס יידונו כלל ההיבטים העומדים בתכנון ועצוב בתי מלון.

הכנס בהשתתפות אדריכלים מובילי בתחום מישראל ומהעולם.

הכנס מיועד ליזמים מנהלי מלונות, מנהלי רכש ,בינוי ופיתוח, לקהל המתכננים והמעצבים.

להרשמה

לפרטים