Skip to main content

סדנה לטבחים – טאפאס ופינצ'וס ספרדי

סדנת טאפאס

לפרטים והרשמה: elinor@iha.org.il

הרשמה ותשלום

משתתף1

*שדות חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן