Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 36 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 36 Previous Page
Page Background

הטכנולוגיה

משנה את פניה

של התיירות

2016

ועידת המלונאים

2016

אדר ב' תשע"ו מרץ

|

התאחדות המלונות בישראל

מלונאים

משאבי אנוש

6 ’

עמ

תאגידי המים נגד

המלונות

8 ’

עמ

טובעים במספרים

10 ’

עמ

דעה אישית

13 ’

עמ

מוסף כלכלי

17 ’

עמ

מלונאות, תרבות ומה

שביניהם

21 ’

עמ

דין ומלון

23 ’

עמ

ניהול

איך שורדים

בתקופה קשה

לתיירות

הישראלית.

ראיון

ראובן אלקס

2 ’

עמ

דעה אישית

13 ’

עמ

מה

למדתי השנה ולאן

ממשיכים מכאן?

נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות

כשנה לאחר תחילת הכהונה כמנכ"ל התאחדות

המלונות, בר ניר מסכם שנה ומכוון פניו לעתיד,

לקראת האתגרים הצפויים; על הכוונת: הרגולציות

הכבדות שאין דומות להן במדינות אירופה,

הסרת חסמי תכנון ובניה, התמודדות עם אתרי

אשר גורמים

AirBnB

השכרת דירות נופש כגון

להפסדים כבדים בקרב המלונאים ומעל הכל -

דרישה מהממשלה להצטרף למאמץ המשותף

למימוש הפוטנציאל הטמון בתיירות הישראלית.

בגיליון

הדיגיטל משתלט אט אט על כל תחום בחיינו,

ובמיוחד בכל הנוגע לצרכנות. כל שלב ברכישה

מתבצע כיום כמעט בבלעדיות באמצעות האינטרנט,

מחיפוש המידע, דרך השוואת המחירים, קריאת

ביקורות ועד הזמנת המוצר עצמו. בוועידה נעסוק

בהשפעות השונות של השינויים בתחום הדיגיטל

על ענף התיירות, וכיצד ביכולתנו להתאים את

המוצר והשירות באופן האידיאלי לעולם המשתנה.

שנה

3000

ירושלים הצלחה בת

למרות המצב הבטחוני, ירושלים ממשיכה להתפתח

חדרי מלון ייפתחו בה

1,000

במלונאות, ומעל

; נוסף על גורמי המשיכה הטבעיים

2016

במהלך

דיגיטל

האתגר בהכשרת

מנהלים בתעשיית

התיירות בעידן

של שינויים

טכנולוגיים.

פרופ' עליזה פליישר

13 ’

עמ

למלונאים

אל מול כל

הקשיים: הנחישות

ואחידות השורות

שלנו ינצחו

אלי גונן

3 ’

עמ

לוקחים אחריות על הנקיון!

08-6404001

לפרטים ולהזמנות:

Everywhere it Maters.

TM

לבתי מלון

של משרד התיירות

ומענקים

הטבות

מומחיות רבת שנים בטיפול בהשגת

התכנסות

דברי פתיחה:

אלי גונן, נשיא התאחדות המלונות

נועז בר ניר, מנכ”ל התאחדות המלונות

רונן ניסנבאום,

סגן נשיא מלונות היוקרה של רשת הילטון באמריקה

ערן ואנונו, מנכ”ל לייבפרסון ישראל

מושב בנושא: ”כלים חדשניים בעולם המלונאות“.

“שיווק דיגיטלי במלונאות - מגמות בארץ ובעולם”

,Michael Menzel

סמנכ”ל שיתופי פעולה אסטרטגיים

TRUST YOU

חברת

שגיא חמץ,“איך הפך התוכן

למקדם המכירות של הרשתות הגדולות בעולם?”

מושב בנושא: “השפעת הדיגיטל על עולם המלונאות”

בהשתתפות: נדב פתאל, ניר כרמלי, דניאל פדרמן,

יאיר כרמל, אילנית מלכיאור, אתגר שפיבק.

ארוחת צהריים

דברים: ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת

נשיא התאחדות המלונות, אלי גונן

שר התיירות, יריב לוין

של העיר הייחודית, הרשות לפיתוח ירושלים יוזמת

שורה של אירועים בינלאומיים, המציבים את בירת

ישראל בשורה אחת עם הערים המובילות בעולם.