כניסות תיירים בפברואר 2016 ומצטבר - ל.מ.ס


פברואר 2016 בבתי המלון: עוד חודש של משבר
!

 

תפוסת החדרים הארצית: 53% בממוצע בלבד 
ירושלים, טבריה ונתניה – במשבר עמוק

 

נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "בתקופות משבר, תיירות הפנים היא חבל ההצלה של בתי המלון. מבצעים אגרסיביים של כלל המלונות הגדילו משמעותית את מספר לינות הישראלים בבתי המלון בפברואר. זהו המשבר הראשון שמשרד התיירות לא סייע עד כה בעידוד תיירות הפנים"

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני פברואר בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד ולנתוני פברואר 2014, טרום המשבר המתמשך בתיירות הנכנסת, שתחילתו ב'צוק איתן'. 
מהנתונים עולה תמונת משבר גדול בתיירות הנכנסת, בעיקר בירושלים, בטבריה ובנתניה; אם כי, ישנה התמתנות בעוצמת המשבר לעומת ארבעת החודשים האחרונים.

 

לינות תיירים: בפברואר נרשמו כ- 560 אלף לינות תיירים, אמנם עליה של 4%+ לעומת פברואר 2015, אבל ירידה של 21%- לעומת פברואר 2014 (כחצי שנה לפני 'צוק איתן').
לינות ישראלים: כ- 782 אלף, 8%+ עליה לעומת אשתקד, 10%+ לעומת פברואר 2014.

סה"כ נרשמו בפברואר בבתי המלון: כ- 1.3 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
6%+ עלייה לעומת פברואר 2015, 5%- לעומת פברואר 2014.

 

התפלגות לינות התיירים: למעט בהרצליה, ירידות בכל הארץ לעומת פברואר 2014. 
במע' ירושלים: כ- 145 אלף לינות (1%+ לעומת אשתקד, 21%- לעומת 2014), בתל אביב: כ- 134 אלף לינות (2%+ לעומת אשתקד, 14%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 63 אלף לינות (4%- לעומת אשתקד, 30%- לעומת 2014), באילת: כ- 61  אלף (21%+ לעומת אשתקד, 26%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ-19 אלף (19%+ לעומת אשתקד, 40%- לעומת 2014), בנתניה: 16 אלף (16%- לעומת אשתקד, 32%- לעומת 2014), בנצרת: כ- 16 אלף (23%+ לעומת 2015, 5%- לעומת 2014) ובחיפה: כ- 12 אלף לינות (4%- לעומת אשתקד, 32%- לעומת 2014). רק בהרצליה נרשמה עליה, בשל הגידול במצבת החדרים בעיר: 13 אלף לינות (26%+ לעומת אשתקד, 38%+ לעומת 2014).

לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "אנחנו מתמודדים תקופה ארוכה עם משבר בתיירות הנכנסת. כמו תמיד, בתקופות משבר, תיירות הפנים היא חבל ההצלה של בתי המלון, ואכן, מבצעים אגרסיביים של כלל המלונות הגדילו משמעותית את מספר לינות הישראלים בפברואר. זהו המשבר הראשון שמשרד התיירות לא סייע עד כה בעידוד תיירות הפנים. הערכה היא כי אילו המשרד היה

מסייע - השלכות המשבר בתיירות הנכנסת היו מתרככות עוד יותר בזכות גידול משמעותי יותר בתיירות הפנים. בכל מקרה, המספרים אינם מספקים תמונה מלאה,

ולא מלמדים על השחיקה בהכנסות חלק ניכר מהמלונות על רקע ריבוי המבצעים. משכך, אני לא יכול להסתיר את הדאגה מכך שיש חלק ניכר מבתי המלון בענף, שנקלעים לקשיי תזרים, שמקשים על פעילותם".


התפלגות לינות הישראלים:.
ירידות לעומת פברואר אשתקד (2015), נרשמו רק בנצרת: כ- 4,000 לינות ( 4%-) ובמע' ירושלים: כ- 47 אלף לינות (11%- ירידה).

ביתר חלקי הארץ עליות. באילת: כ- 314 אלף לינות (6%+ לעומת 2015), בים המלח: כ -127 אלף לינות (7% +לעומת אשתקד), בטבריה וסובב כנרת: כ- 65 אלף לינות (11%+), בתל אביב: כ- 55 אלף לינות (15%+), בחיפה: כ- 23 אלף לינות (62%+ עליה) ובהרצליה כ- 9 אלף לינות (34%+ עליה).

 

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: עליות בהשוואה ל- 2015 אך ירידות ביחס לפברואר 2014. באילת נרשמו: כ- 375 אלף לינות  (9%+ לעומת אשתקד, וללא שינוי לעומת 2014), במע' ירושלים: 192 אלף (2%- לעומת אשתקד, 15%- לעומת 2014), בתל אביב: כ- 188 אלף לינות (5%+ עליה לעומת אשתקד, 5%- לעומת 2014),           בים המלח: כ- 145 אלף (8%+ לעומת אשתקד, 7%- לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 129 אלף (3%+ לעומת אשתקד, 14%- לעומת 2014), בחיפה: כ- 35 אלף לינות (30%+ ביחס ל- 2015, 2%+ לעומת 2014) בנתניה: כ-29 אלף (10%- לעומת אשתקד ו-23%- לעומת 2014), בהרצליה: כ- 23 אלף לינות (29%+ לעומת השנה שעברה, 41%+ לעומת 2014) ובנצרת:20 אלף (17%+ לעומת אשתקד, 13%- לעומת 2014)..

 

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-53% בלבד! (3%+ביחס לאשתקד,8% - ירידה לעומת פברואר 2014). התפוסות הנמוכות מלמדות על עומק המשבר.
בים המלח: כ- 64% (2%+ בהשוואה ל- 2015, 11%- לעומת 2014), במלונות תל אביב:      כ- 61% (1%- ביחס לאשתקד, 8%- לעומת 2014), באילת: כ- 59% (13%+ ביחס ל-2015, ללא שינוי ביחס ל- 2014), בחיפה: 54% (17%+ ביחס לאשתקד, 7%- לעומת 2014), בהרצליה: כ- 46% (6%- ביחס ל- 2015, 2%+ לעומת 2014), במע' ירושלים: כ- 46% בלבד (8%- ביחס ל- 2015, 24%- ביחס לינואר 2014), בטבריה וסובב כנרת: 47% (1%+ ביחס  ל- 2015, 17%- ביחס ל- 2014), בנתניה: כ- 41% (11%- ביחס לאשתקד, 22%- בהשוואה ל- 2014) ובנצרת: כ- 37% בלבד (12%+ ביחס ל- 2015, 7%- ביחס ל- 2014).

 

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,061 (2%+ לעומת אשתקד), תולדה של פתיחת חדרי מלון חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

  לינות תיירים פברואר 2016
  סטטיסטיקה 2016 לפי חודשים
עבור לתוכן העמוד