אודותינו

התאחדות המלונות מאגדת ומייצגת את המלונות בישראל. ההתאחדות משמשת ארגון על שמטרותיו לפעול לקידום, פיתוח והרחבה של התיירות בישראל ולסייע בהעלאת הרמה המקצועית של המלונות. היא מייצגת את המלונות במוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל, ובפני גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות.

ההתאחדות פועלת להגן על האינטרסים החוקיים של החברים, בינם לבין גופים שונים, וכן להשפיע ולפעול למען זכויותיהם של המלונאים, קידומם ורווחתם.
התאחדות המלונות מקיפה 350 בתי מלון ממטולה עד אילת. פעולותיה נעשות במסגרת מוסדותיה הנבחרים הכוללים את מועצת ההתאחדות, ההנהלה והנשיאות. הוועידה הארצית המתקיימת אחת לשנתיים קובעת את מדיניות ההתאחדות ודרכי פעילותה.

נשיאות ההתאחדות פועלת ושוקדת להשגת היעדים הנקבעים ע"י מוסדות ההתאחדות. זאת באמצעות המנכ"ל והצוות המקצועי של ההתאחדות. במקביל מתקיימת פעילות אזורית באמצעות 10 סניפים של ההתאחדות הפועלים ברחבי הארץ בנושאים מקומיים שוטפים.
ההתאחדות מקיימת פעילות נרחבת ומגוונת לקידום ענף המלונאות באמצעות מחלקות מקצועיות וועדות נבחרות בתחומים הבאים:

  • המחלקה הכלכלית דואגת לעדכון ולהנחיית החברים בחוקים כלכליים חדשים בתחומי הענף והמשק בכלל, ומסייעת בתהליכים הקשורים במס, מכס, אשראי וכדומה. 
  • מתן ייעוץ כלכלי בנושאי סיוע ממשלתי למלונות.
  • הסדרת הנושאים הקשורים ביחסי עבודה. מתן ייעוץ שוטף בתחום
  • הסכמי העבודה, החוקים והתקנות. הפניית כח אדם מקצועי למלונות.
  • הכשרה וחינוך מקצועי. ייזום, ארגון ותמיכה במוסדות להכשרה מקצועית על בסיס אזורי. שיפור וקידום מקצועי של עובדי הענף. 
  • קיום מלונאות ברמה אקדמית תוך יצירת קשרים עם מוסדות וניברסיטאיים על מנת להכשיר כח אדם אקדמי למקצועות המלונאות. 
  • קיום פעולות למען קידום התיירות בהן: ייצוג בכנסים בינלאומיים, פרסום ושיווק לעידוד תיירות פנים ומחו"ל. שמירה על קשרים מסחריים עם לשכת סוכני התיירות ופתיחת אפיקים חדשים לתיירות הנכנסת.

התאחדות המלונות בישראל פועלת בקביעות לשמירת רמת שירותי התיירות בישראל להנאתם של התיירים מבית ומחוץ. שביעות רצונם של התיירים, היא שתקבע את מעמדה של ישראל כיעד תיירותי, והיא שתביא לעלייה במספר התיירים והלינות. התאחדות המלונות בישראל פועלת להעלות את רמתם של המלונות ולהביא בכך לדרגת שביעות הרצון הגבוהה ביותר של התיירים. 

עבור לתוכן העמוד