הכנסות המלונות עלו במחצית השנה ב-8% ליותר מ-5 מיליארד ש”ח

14/09/2017

 

במחצית הראשונה של שנת 2017, פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-5.1 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, 43% מזה התקבל מתיירים.

מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-39 אלף בממוצע לחודש - עלייה של 8% בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד. כך נמסר בצהריים מהלמ"ס.

 

לפי נתונים מנוכי עונתיות, במחצית הראשונה של השנה נרשמה עלייה של 8% בסך הפדיון

לעומת התקופה מקבילה אשתקד, המתחלקת לעלייה של 4% בפדיון מישראלים ועלייה של 15% בפדיון מתיירים.

33% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 30% ממלונות בירושלים.בתל אביב –יפו

 

הפדיון מתיירים עלה ב 6% ובמלונות בירושלים (669.2↑0%)  נרשמה עלייה של 26% בפדיון מתיירים,

לעומת אותה תקופה אשתקד. 47% מהפדיון מישראלים, מקורו במלונות באילת ובשפת ים המלח.

מנתוני מגמה בפדיון מתיירים שחושבה ע"ס החודשים אפריל-יוני 2017, עולה שבחישוב השנתי נרשמה עלייה של 6%.

 

מקור: http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=83371

עבור לתוכן העמוד