מאי בבתי המלון: עדיין אין התאוששות בתיירות הנכנסת

22/06/2016

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש מאי בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד ולנתוני מאי 2014, טרום המשבר המתמשך בתיירות הנכנסת, שהחל ב'צוק איתן'.
לינות תיירים: במאי נרשמו כ- 867 אלף לינות תיירים, ללא שינוי לעומת מאי 2015, וירידה של 27%- לעומת מאי 2014 ( לפני 'צוק איתן').


לינות ישראלים: כ- 1 מיליון, %7 ירידה ביחס לאשתקד ו- 6%+ עליה לעומת מאי 2014.
סה"כ נרשמו במאי בבתי המלון: כ- 1.9 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
4%- ירידה לעומת מאי 2015, 12%- לעומת מאי2014.


התפלגות לינות התיירים: בכל הערים, למעט הרצליה - ירידה בלינות התיירים לעומת מאי 2014: במערב ירושלים: כ- 229 אלף לינות (4%+ לעומת אשתקד, 29%- לעומת 2014), בתל אביב: כ- 208 אלף לינות (9%- בהשוואה לשנה שעברה, 22%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 107 אלף לינות (19%+ עלייה בהשוואה ל-2015, 21%- בהשוואה ל- 2014), באילת: כ- 44  אלף לינות תיירים (10%- לעומת אשתקד, 47%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ-58 אלף (1%+ לעומת אשתקד, 32%- לעומת 2014), בנתניה: כ- 27 אלף לינות (27%- לעומת השנה שעברה, 45%- לעומת 2014), בנצרת: כ- 21 אלף (7%- לעומת 2015, 38%- לעומת 2014), בחיפה: כ- 26 אלף לינות (5%+ לעומת אשתקד, 10%- לעומת 2014). בהרצליה נרשמה עליה בשנתיים האחרונות בגלל הגידול במצבת החדרים: כ- 22 אלף לינות (4%+ לעומת אשתקד, 7%+ לעומת 2014).
לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "כתוצאה מהמצב הביטחוני, ממשיכים בתי המלון לדווח על  ירידות משמעותיות בתיירות הנכנסת, בהשוואה לתקופה שקדמה ל'צוק איתן', בעיקר בירושלים, בנתניה, בטבריה, בנצרת, ואף באילת בים המלח ובתל אביב. הענף נמצא בבעיה כבר תקופה ממושכת: ירידות בלינות התיירים, ירידות בתפוסות החדרים. כולנו תקווה שפעילות השיווק הכוללת של משרד התיירות, שנכנסת בימים אלו להילוך גבוה – תסייע בשיפור המצב ובהחזרת תנועת התיירות לישראל. במקביל לכך, אנו מקווים שמאמצי שר התיירות, יריב לוין, להפחית בעול הרגולטורי מהם סובלים בתי המלון – יסייעו לעבור בשלום את המשבר הארוך הזה".

התפלגות לינות הישראלים: במרבית האזורים – ירידה בלינות הישראלים בהשוואה למאי 2015, אך  עלייה לעומת 2014!

 בים המלח: כ -121 אלף לינות (7%- ירידה לעומת 2015, 11%+ בהשוואה ל-2014), באילת: כ- 546 אלף לינות ישראלים (4%- לעומת השנה שעברה, 2%+ בהשוואה למאי 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 87 אלף לינות (9%- בהשוואה לאשתקד, 12%+ לעומת 2014), במערב ירושלים: כ- 44 אלף לינות (29%- ירידה לעומת 2015, 7%+לעומת 2014), בתל אביב: 53 אלף לינות (3%- ירידה לעומת אשתקד, 35%+ עליה לעומת 2014), בחיפה: כ- 19 אלף לינות (3%+ בהשוואה לשנה שעברה, 10%+ בהשוואה ל-2014), בנתניה: 14 אלף לינות ישראלים ( 13%+ לעומת אשתקד, 28%+ לעומת 2014) ובהרצליה: 9.5 אלף לינות (21%- ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 9%+ בהשוואה ל-2014).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: מלבד בטבריה וסובב כינרת וחיפה, נרשמו ירידות בלינות הישראלים והתיירים בסה"כ בהשוואה ל-2015.
לעומת 2014 – ירידה בלינות בכל הערים מלבד הרצליה.
ירידות נרשמו באילת: כ- 590 אלף לינות (4%- לעומת השנה שעברה, 12%- לעומת 2014), בירושלים מערב: כ- 273 אלף לינות (3%- בהשוואה לאשתקד, 25%- בהשוואה ל-2014), בתל אביב: כ-260 אלף לינות (8%- לעומת השנה שעברה, 14%- לעומת לפני שנתיים),                בים המלח: כ-180 אלף לינות בסה"כ (4%- לעומת אשתקד, 8%- בהשוואה ל-2014), בנתניה: כ-42 אלף לינות (17%- בהשוואה לשנה שעברה, 32%- לעומת לפני שנתיים) ובנצרת: כ-28 אלף לינות (3%- לעומת אשתקד, 30%- לעומת 2014).
בהרצליה: כ-31 אלף (5%- ירידה לעומת אשתקד, 8%+ עליה לעומת 2014), בטבריה וסובב כינרת: כ- 194 אלף (5%+ עלייה לעומת 2015, 9%- ירידה לעומת 2014) ובחיפה: 45 אלף לינות (4%+ עלייה בהשוואה לאשתקד, 3%- ירידה לעומת 2014).
תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-66% בלבד! (2%- ירידה ביחס ל- 2015, 12% - ירידה לעומת מאי 2014).
בים המלח: 76% (ללא שינוי בהשוואה ל- 2015, 5%- לעומת 2014), באילת: כ- 72% (1%+ ביחס ל-2015, 1%- ביחס ל-2014), בתל אביב: כ- 75% (8%- ביחס ל-2015, 15%- לעומת 2014), בחיפה: כ- 68% (1%- ביחס לאשתקד, ללא שינוי לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת :כ- 63% (10% ביחס  ל- 2015, 11%- ביחס ל- 2014), בהרצליה: כ- 60% (2%+ ביחס ל- 2015, 15%- לעומת 2014), בנתניה: כ- 54% בלבד (17%- ביחס לאשתקד, 28%- בהשוואה  ל- 2014) במערב ירושלים: כ- 60% (5%- ביחס ל- 2015, 27%- בהשוואה 2014),  בנצרת: כ-48% בלבד (3%- ביחס לשנה שעברה, 24%- ביחס ל- 2014).
מצבת חדרי המלון עמדה על 51,074 (1%+ לעומת אשתקד), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

סיכום החודשים ינואר – מאי 2016 בבתי המלון
לינות התיירים: כ- 3.4 מיליון (1%+ לעומת אותה התקופה ב- 2015, 25%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014).
לינות הישראלים: כ- 4.7 מיליון (3%+ עליה לעומת אשתקד, 11%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014).
סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 8.1 מיליון (2%+ עליה לעומת אשתקד,  8%- ירידה לעומת 2014).
תפוסת החדרים: כ- 58% (2%+ עליה לעומת אשתקד, 9%- ירידה לעומת 2014).
מצבת חדרי המלון בינואר- מאי 2016: עמדה על 51,069 חדרים (2%+ עליה לעומת אשתקד, 3%+ עליה לעומת 2014).

  


 

עבור לתוכן העמוד